Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность 

obecnie numer 30 jest REDAGOWANY, jego redakcja zostanie zamknięta w dniu 5 sierpnia 2019 r.
  >>> w układzie tematycznym
  >>> w układzie chronologicznym
  >>> w układzie alfabetycznym 
  >>> popularność

  >>> zobacz wcześniejsze numery

A jak to zastosować w szkole [?] / Janek JK

W bieżącym numerze )lipiec 2019 r.) opublikowaliśmy in formację kultowego nauczyciela i wychowawczy z byłego Gimnazjum im. Reytana w Warszawie, który zdradził swoje dalsze plany po odejściu ze szkoły od września bieżącego roku. Zobacz: e-kreatywni.eu/czyzby-ewakuacja-edukacji-ze-szkoly-jarek-szulski. Znając Jarka i to co robił dotychczas, jestem niemal pewny, że mu się to uda z pewnością. Plany Jarka mają być związane z modelem biznesowym. Czyli udział w jego projektach będzie odpłatny.
Jest to absolutnie logiczne. 

Dręczy mnie od wielu lat pytanie. DLACZEGO publiczne środki wydawane na edukację jakoś tak są wydawane, że ciągle nabywców nają i jest rynek na komercyjne, nawet dość kosztowne formy edukacji. DLACZEGO NIE MOŻNA ICH REALIZOWAĆ ze środków publicznych?

W minionych latach nie kryłem się, że wakacje zarabiałem jako wychowawca oraz instruktor w artystycznych obozach INTERKAMP, które Biuro Turystyka Aktywnej KOMPAS organizuje całkowicie w oparciu o model biznesowy i robi to z fantastycznym powodzeniem. 

Pewnie trochę tak jest, że tajemnica sukcesu tych obozów opiera się na spełnieniu dwóch warunków bez jakich edukacja jest fikcją lub jest nieskuteczna albo mało skuteczna:

  1. MOTYWACJI: trzeba SAMEMU chcieć się rozwijać (uczyć się), Na obozy Interkamp przyjeżdżają Ci, którzy chcą, a nie muszą.

  2. EDUKACJA TO RELACJA: przyjazny model ,,współdzielenia się'' sobą, swoją wiedzą, doświadczeniem - dawniej sprawdzony w modelu starożytnym i średniowiecznym relacji mistrz-uczeń. Odwrotnie: w szkole nieustannie realizuje się formę dziewiętnastowiecznej edukacji transmisyjnej: nauczyciel przekazuje wiedzę uczniowi. INTERKAMP w 200% buduje konstruktywne relacje między kadrą i uczestnikami. Bardzo sobie cenię przyjaźnie z kadrą i uczestnikami jakie były wynikiem tego konstruktywnego i kreatywnego budowania relacji jaki pozostały po mojej kilkuletniej pzygodzie z INTERKAMPEM.

Od kilku lat po Internecie krąży dość znany już mem pokazujący wypalenie nauczyciela po rocznej pracy w szkole. Zobacz poniżej.


Dla mnie osobiście udział w Obozach INTERKAMP (2009-2013, bywało, że nawet 5 turnusów jeden po drugim) były formą faktycznej REANIMACJI takiej wymiętoszonej sowy.

Literalnie o tym powiedziałem w trakcie mojego pożegnania z przyjaciółmi z Kadry i grona uczestników:

Podziękowałem za wszystko, czego się od nich nauczyłem bo w prawdziwej  edukacji [,,,] tak właśnie MUSI BYĆ [...]

Pozostaje otwartym pytaniem: JAK TO MOŻNA WDROŻYĆ W SZKOLE?

Czy naprawdę musi się to udawać tylko w modelach komercyjnych?

Moje słowa poniżej są fragmentem większej całości pożegnania - niespodzianki jaki mi zgotowano w trakcie pokazu finałowego mojego ostatniego turnusu współpracy z Interkampem. Całość zobacz na YoutubeTUTAJ: NIE PŁACZ JANEK