Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность 

Aśka Rec: KAROLINA, część 2 / czyta Marysia Tymczuk

Nagranie drugiej części powieści Aśki Rec: KAROLINA.

Nagranie zrealizowano w ramach zajęć w klasach dziennikarsko-artystycznych w VI LO w Gdańsku w ramach innowacji pedagogicznej PRESSMEDIA (uczenie się przez działanie) dla szkolnego radia: MŁODZI WOLNI oraz Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KREATYWNI.

Drugą część powieści czyta Marysia Tymczuk, uczennica klasy dziennikarsko-artystycznej. Marysia należy również do redakcji miesięcznika Kreatywni.

Nagrania dokonano na bazie e-booka powieści wydanego nakładem Miesięcznika KREATYWNI, Szczecin 2021 r, (ISBN 978-83-963195-2-4) Jako tło muzyczne wykorzystano utwór Simple Piano Melody Autorstwa Zakhar Valacha z zasobów pixabay.com/music

Utwór udostępniamy na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Ciąg dalszy nastąpi.