Ewa Drobek


Nauczyciel LO im Żmichowskiej w Warszawie. Inicjator i koordynator projektu Żmichowska Śpiewa. Aktywna w grupie Superbelfrzy RP EDUZMIENIACZE.

Od początku związana jest z naszymi projektami. Jej aktywność i zaangażowanie we wspieraniu rozwoju kreatywnej młodzieży całkowicie pokrywa się z celami naszego miesięcznika, jakimi są wyszukiwanie, wspieranie oraz promocja młodych: pozytywnych, kreatywnych, solidarnych.

W tej dziedzinie Ewa Drobek współpracowała z nami już wcześniej, zanim powstał nasz miesięcznik. Współpracowała wcześniej z nieistniejącym już miesięcznikiem Społęcxzno-Kulturalnym WOBEC wydawanym przez Fundację Kultury WOBEC. W tamtych czasach obecny podobny do miesięcznika KREATYWNI profil w miesięczniku WOBEC probował forsować obecny wydawca miesięcznika KREATYWNI pełniący w WOBEC funkcję redaktora prowadzącego.

Skuteczność działalności Ewy Drobek w zakresie wyszukiwania, wspierania, rozwijania i promocji młodych, uzdolnionych muzyków i wokalistów była bezsprzecznie jednym z motywatorów powstania i rozwijania naszego miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KREATYWNI.  To jej aktywność i skuteczność działania utwierdziły nas w sensowności a nawet KONIECZNOŚCI tego rodzaju działania.  W tym rozumieniu Ewa Drobek jest jedną z osób, które znacząco wplynęły na kierunek rozwoju naszego miesięcznika.

Z tego powodu nominowaliśmy ją do honorowego tytułu CrUEro:  KREATYWNY EUROPEJCZYK: Pozytywny, Kreatywny, Solidarny, nadawanego nadzwyczaj wyróżniającym się w tej dziedzinie osobowościom w projekcie EYIA: Europejskiej Młodzieżowej Agencji Informacyjnej.graficzny identyfikator działu FELIETONY

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation