Miesięcznik Społeczno-Kulturalny KREATYWNI (dawniej Mutuus) ISSN: 2564-9583
pozytywni-kreatywni-solidarni | positive-creative-solidarity |позитивная-творческая-солидарность 

Wolność: nieustannie aktualne (2) / Sylwek Szweda

 
Grandola Miasteczko Słońca
słowa i muzyka: José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos (1929-1987)
tłumaczenie: Sylwek Szweda 08.05.2021 Pieśń Rewolucji Czerwonych Goździków (1971)
oryginalna tonacja Dis (kapodaster I próg)
Grandola Vila More-e-e-ena
Wolny kraj, gdy wolni lu-u-u-udzie
Którym bliska jest ich Zie-e-e-emia
Grandola Vila More-e-e-ena. 
Grandola Vila More-e-e-ena
Którym bliska jest ich Zie-e-e-emia
Wolny kraj, gdy wolni lu-u-u-udzie
Grandola Vila More-e-e-ena
I Przyjaciół pełna Zie-e-e-emia
Równość co jest bez obłu-u-u-udy
Grandola Vila More-e-e-ena
Wolny świat i wolni lu-u-u-udzie
Wolny świat i wolni lu-u-u-udzie
Grandola Vila More-e-e-ena
Równość co jest bez obłu-u-u-udy
I Przyjaciół pełna Zie-e-e-emia
Schrońmy w cieniu się przed sło-o-o-ońcem.
Póki przyjdzie wreszcie cza-a-a-a-as
Bądźmy wierni aż do ko-o-o-ońca
By móc stanąć twarzą w twa-a-a-a-arz.
By móc stanąć twarzą w twa-a-a-a-arz
Bądźmy wierni aż do ko-o-o-ońca
Póki przyjdzie wreszcie cza-a-a-a-as
Schrońmy w cieniu się przed sło-o-o-ońcem.
1984 r.
O WY TAKIE S...SYNY ("Grândola, Vila Morena") muzyka: José Afonso.
Słowa wersji O WY TAKIE S...SYNY zostały publicznie odśpiewane tylko jeden raz w 1984 roku na festiwalu GOROL SONG w Bielsku Białej.
Zważywszy na dość niecenzuralny i kontrowersyjny tekst, nie został on odśpiewany w całości, a nawet w mniejszej części, ponieważ występ przerwano za sprawą jury, które postanowiło chronić artystów przed nimi samymi, i ich własną głupotą, a także przed interwencją znajdujących się na sali przedstawicieli Służby Bezpieczeństwa, którzy obowiązkowo uczestniczyli we wszystkich tego typu festiwalach.
O wy takie s...sy-y-y-yny
Jeszcze nas wcale nie zna--a-a-acie
Co robicie takie mi-i-i-iny
Wy złodzieje i kręta-a-a-acze.
Wy złodzieje i kręta-a-a-acze
Co robicie takie mi-i-i-iny
Jeszcze nas wcale nie zna--a-a-acie
O wy takie s...sy-y-y-yny.
O wy takie s...sy-y-y-yny
Nie oddamy wam tej Zie-e-e-emi
Co robicie takie mi-i-i-iny
My jak trzeba to zginie-e-e-emy.
My jak trzeba to zginie-e-e-emy
Co robicie takie mi-i-i-iny
Nie oddamy wam tej Zie-e-e-emi
O wy takie s...sy-y-yny
O wy takie s...sy-y-y-yny
Choćby życiem trzeba pła-a-a-acić
W końcu i tak zwycięży-y-y-ymy
Nie domy się wyłona-a-a-aczyć.
Nie domy się wyłona-a-a-aczyć
W końcu i tak zwycięży-y-y-ymy
Choćby życiem trzeba pła-a-a-acić
O wy takie s...sy-y-y-yny.
skurwysyn wulg. - łajdak

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation